Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Sláva! Získali jsme mezinárodní titul "Ekoškola"

Sláva! Získali jsme mezinárodní titul "Ekoškola"

Zaslal petrlukas 2. května. 2016

Ve školním roce 2013 - 14 jsme se přihlásili do programu Ekoškola, který v České republice koordinuje sdružení TEREZA, s cílem získat mezinárodní titul "Ekoškola". Ve škole se vytvořil žákovský "Ekotým" pod vedením paní učitelky Mgr. Zdeňky Kučerové, který se stal hybnou silou celého programu na škole. Brzy se zapojením i dalších zaměstnanců školy (ředitel školy, koordinátor EVVO, vedoucí stravování, školník, zástupce obce) rozrostl v širší tým, který se stal partnerem žáků v programu. Společně jsme začali postupně pracovat na 7 krocích, které vedly k získání titulu (ekotým, analýza současného stavu, plán činnosti,monitorování a vyhodnocování, EVVO ve výuce,informování a spolupráce, ekokodex), Dne 14. 4. 2016 proběhl na škole audit k plnění programu Ekoškola. Tento audit byl pro naši školu úspěšný a mezinárodní titul "Ekoškola" jsme získali. Zástupci naší školy se zúčastní 15. 6. 2016 v Praze v prostorách senátu ČR slavnostního předání zelené vlajky Ekoškoly. Získání titulu nám všem udělalo obrovskou radost. Je oceněním naší snahy vést žáky ke zdravému životnímu stylu a k udržitelnému rozvoji.

OCENĚNÍ EKOTÝMU ZŠ a MŠ Křtiny - udělení titulu

Více o průběhu programu Ekoškola na naší škole zde.