Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Sponzorský dar pro SRPŠ - leden 2024

Sponzorský dar pro SRPŠ - leden 2024

Zaslal petrlukas 15. ledna. 2024

Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny dne 6. 10. 2022 odsouhlasila, aby žádost o sponzorský dar pro následující školní rok byla předložena 3x ročně (listopad, leden, duben)  a to bezhotovostně na účet spolku.  Valná hromada  spolku 5. 10. 2023 doporučila možnost také předat sponzorský dar  hotově v kanceláři školy a doporučila i možnost využít platby pomocí QR kódu. Sponzorský dar je tedy možno  během měsíce ledna 2024 předat následujícími způsoby:

1. Hotově v kanceláři školy na příjmový doklad.

2. Bezhotovostně na číslo účtu spolku: 261186798/0300, kde do zprávy pro příjemce napsat sponzorský dar, jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje

3. Platba pomocí QR kódu, kde je možné uvést libovolnou částku (tedy změnit původní nastavení), doplnit také konkrétní jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje.

QR Kód SPOLEK sponzorský dar.png

Všem dárcům děkujeme. Finanční částka bude využita v souladu s cíli Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny.

Předseda spolku RNDr. Petr Lukáš