Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Pozvánka na Valnou hromadu Spolku rodičů a přátel školy

Pozvánka na Valnou hromadu Spolku rodičů a přátel školy

Zaslal petrlukas 13. září. 2016

Valná hromada Spolu rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny se koná ve středu 21. 9. 2016 v 16.00 hodin ve sborovně školy s následujícím programem:

  1. Účel a cíle spolku
  2. Informace o činnosti Spolku za školní rok 2015-16
  3. Volby do Rady spolku a revizní skupiny na nové období
  4. Návrh na doplnění činnosti spolku ve školním roce 2016-17
  5. Různé, diskuse
Zájemci o členství ve školním roce 2016-17 mohou členský příspěvek uhradit předem u ekonomky školy (nebo zasláním po žákovi spolu s přihláškou) nebo i přímo na Valné hromadě spolku.
                                                                                   RNDr. Petr Lukáš, předseda spolku