Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Informace k závěru školního roku

Informace k závěru školního roku

Zaslal petrlukas 16. června. 2020

Vážení rodiče, žáci, pedagogové, nejdříve vám chci všem poděkovat za spolupráci při distančním studiu žáků během uzavření školy. Ocitli jsme se v situaci, na kterou nikdo z nás nebyl připraven. Díky úsilí pedagogů, snaze žáků a obětavé pomoci rodičů se nám podařilo toto období zvládnout. Patří vám všem za to velké poděkování. Tento podivný konec školního roku se blíží ke svému závěru a přichází jeho technické ukončení, které spočívá v odevzdávání stávajících učebnic, předání učebnic na nový školní rok a také vydání vysvědčení. Dle vyhlášení MŠMT mohou absolvovat tyto akce všichni žáci, nemusí být tedy dodrženy patnáctičlenné skupiny. Jen žáci, kteří dosud do školy nechodili, musí donést podepsané čestné prohlášení (umístěno pod článkem ke stažení).

Na 1. stupni ZŠ bude probíhat vybírání stávajících a vydávání učebnic na nový školní rok během týdne od 22.6. do 26. 6. 2020. O přesné organizaci vás budou informovat třídní učitelé. Rodiče žáků, kteří se rozhodnou, že žáci nepřijdou do školy, se domluví s třídní učitelkou na termínu  odevzdání a předání učebnic.

Na 2. stupni ZŠ se budou stávající učebnice odevzdávat v pátek 26. 6. 2020, a to od 8.00 do 10.00 hodin žáci 6. a 7. tříd, od 10.00 do 12.00 hodin žáci 8. a 9. třídy. V pondělí 29. 6. 2020 se budou vydávat učebnice na nový školní rok, a to od 8.00 do 10.00 hodin žáci 6.A a 6. B třídy, od 10..00 do 12.00 hodin žáci 7. a 8. třídy.. V případě, že některý z žáků v daný den z nějakého důvodu nebude ve škole, je třeba, aby se rodiče domluvili s třídní učitelkou na termínu individuálního odevzdání a převzetí učebnic.

Vydávání vysvědčení 30. 6. 2020 proběhne v jednotlivých třídách. Slavnostní zahájení bude v 8.00 hodin, kdy proběhne ve školním rozhlase projev ředitele školy a zdravice hostů k ukončení školního roku 2019 - 2020. Následně třídní učitelé ve třídách se svými žáky zhodnotí končící školní rok a rozdají žákům vysvědčení. Předpokládaný závěr školního roku je v 9.00 hodin.  Tento den nebude pro žáky zajištěn oběd. Pokud některý z žáků si nedojde pro vysvědčení, je třeba, aby se domluvili rodiče s třídní učitelkou na termínu jeho předání.

Čestné prohlášení