Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy

Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy

Zaslal petrlukas 25. února. 2022

Předseda Rady Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny svolává Valnou hromadu Spolku, která se koná ve středu 2. 3. 2022 v 16.00 hodin ve sborovně školy.

Program:

  1. Výroční zpráva o hospodaření Spolku za rok 2021 a roční účetní závěrka hospodaření
  2. Vyjádření revizní skupiny k hospodaření Spolku za rok 2021
  3. Informace o provedení inventarizace hospodářských prostředků Spolku k 31. 12. 2021
  4. Plán činnosti Spolku na kalendářní rok 2022
  5. Rozpočet Spolku na kalendářní rok 2022
  6. Různé, diskuze
  7. Závěr

 Účast členů spolku žádoucí.

                                                                   RNDr. Petr Lukáš, předseda Rady Spolku