Vyhlašujeme sběr kaštanů

Zaslal petrlukas 22. září. 2014

Pomalu přichází podzim, začínají dozrávat a padat ze stromů kaštany. Můžete je průběžně sbírat a v termínu 6. 10. - 13. 10. 2014 donést do školy, protože v tomto termínu bude každý den od 7.15 do 8.00 hodin probíhat u hospodářského vchodu do budovy školy sběr kaštanů. Kaštany budou ve spolupráci s ŠLP použity ke krmení zvěře v oborách během zimního období. Výtěžek ze sběru bude příjmem Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny.