Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr papíru

Poděkování za sběr papíru

Zaslal petrlukas 2. října. 2015

V termínu 14. 9. - 21. 9. 2015 proběhl první sběr papíru v letošním školním roce. Podařilo se sebrat celkem 6.260 kg papíru. Výtěžek 10.642,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude využit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové a vzdělávací činnosti žáků a dětí školy.Letos se poprvé určuje umístění tříd v soutěži pomocí dvou hledisek. Podle průměrného množství papíru na jednoho žáka třídy a podle počtu procent žáků, kteří se do soutěže zapojili. A jak tedy tato první dílčí soutěž dopadla?  Na 1.místě se umístila 3. třída (průměr 54,6 kg na žáka a zapojilo se 94,7 % žáků třídy), na 2.místě se umístila 4. třída (průměr 53,9 kg na žáka a 87,5 % zapojených žáků) a na třetím místě skončila 2. třída (průměr 28,0 kg na žáka a 77,7 % zapojených žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Chtěl bych touto cestou poděkovat žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběrové činnosti školy. Další sběr papíru je naplánován v termínu 2. 11. - 9. 11. 2015.