Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Testování žáků 22.11. a 29.11. 2021

Testování žáků 22.11. a 29.11. 2021

Zaslal petrlukas 18. listopadu. 2021

Testování žáků proběhne v pondělí 22.11. a 29. 11. 2021 od 7.35 hodin ve školní jídelně a v kmenových třídách žáků. Nástup žáků by měl být do školy do 7.45 hodin, aby mohlo proběhnout testování včetně vyhodnocení testu (15 minut) a mohlo začít vyučování v 8.00 hodin. Testování žáků 4. - 9. třídy proběhne v kmenových třídách. Testování žáků 1. - 3. třídy proběhne ve školní jídelně, u něho mohou asistovat rodiče či rodičem pověřená osoba.. Žáci navštěvující ranní družinu budou otestování při příchodu do družiny. Po vyhodnocení testu, pokud je výsledek negativní, odchází dítě do třídy. Pokud bude výsledek pozitivní, obdrží žák od školy potvrzení o pozitivitě, rodič je vyzván k vyzvednutí žáka ze školy a je povinen tuto skutečnost nahlásit praktickému ošetřujícímu lékaři žáka.

Informační materiál MŠMT

Testování 22. a 29. 11. 2021

Vzhledem k množícím se dotazům k pravomoci rozhodování ve školách v souvislosti s onemocněním covid-19  uveřejňujeme informační materiál MŠMT:     Covid ve školách: