Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Zaslal petrlukas 7. června. 2023

Zveme rodiče budoucích žáků první třídy na setkání se školním speciálním pedagogem, školní psycholožkou a třídní učitelkou na téma "Jak společně s dětmi zvládnout nástup do školy". Setkání se uskuteční v úterý 20. 6. 2023 od 16.00 do 17.00 hodin v učebně 5. třídy. Během setkání se bude hovořit o tom, jaké školní pomůcky budou žáci používat, jak pomoci svému dítěti se zvládáním školního režimu, jak mu usnadnit vrůstání do kolektivu, jak mu pomáhat v domácí přípravě atd. Školní speciální pedagog Mgr. Olga Teremová, školní psycholog PhDr. Aneta Orálková a třídní učitelka první třídy Mgr. Dagmar Drahovzalová jsou připraveny odpovídat na vaše dotazy.

Pozvánka na besedu 20. 6. 23.pdf