Přírodovědný klokan

Zaslal petrlukas 13. října. 2023

Dne 11. 10. 2023 se naše škola zapojila do soutěže Přírodovědný klokan, která je určena žákům 8. a  9. tříd. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o přírodovědné a technické obory. Žáci řešili 24 soutěžních úloh z matematiky, přírodopisu, chemie, fyziky a zeměpisu. Zúčastnilo se celkem 11 žáků, kteří vybírali z nabízených odpovědí A až E právě jednu správnou. Nejlepšími řešiteli soutěže v naší škole byli tito žáci :

  1. místo Lukáš Holec, třída 9. B, 81 bodů
  2. místo  Václav Bittner, třída 9. B, 70 bodů
  3. místo   Vít Vandas, třída 8. A, 66 bodů.

Zapsala: RNDr. Jarmila Ištoková