Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr kaštanů

Poděkování za sběr kaštanů

Zaslal petrlukas 16. října. 2014

V termínu 6,10. - 13.10.2014 probíhal na naší škole sběr kaštanů. Celkem se podařilo posbírat 1.268 kg kaštanů. Je to o 529 kg kaštanů více než v loňském  školním roce. Děkuji všem dětem, žákům, rodičům, prarodičům a našim pedagogům, kteří se do sběru zapojili a zasloužili se o krásný výsledek. Nejvíce kaštanů se podařilo posbírat 2. třídě (průměr 16,31 kg na žáka), na druhém místě se umístila 3. třída (průměr 13,64 kg na žáka) a na třetím místě skončila 1. třída (průměr 10,42 kg na žáka). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Kaštany si odvezli zástupci ŠLP Křtiny a budou sloužit ke krmení zvěře v oborách během nepříznivého zimního období. Finanční prostředky získané sběrem kaštanů jsou příjmem Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny a budou využity v souladu s cíli sdružení. Další plánovanou sběrovou akcí je sběr papíru v termínu 3.11. - 10.11.2014.