Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr kaštanů

Poděkování za sběr kaštanů

Zaslal petrlukas 20. října. 2021

V termínu 11. 10. - 18. 10. 2021 probíhal na naší škole sběr kaštanů. Celkem se podařilo posbírat 832 kg kaštanů, které od nás vykoupí ŠLP Křtiny pro spárkatou zvěř na zimu. Děkuji všem dětem, žákům, rodičům, prarodičům a našim pedagogům, kteří se do sběru zapojili a zasloužili se o pěkný výsledek. Nejlépe se v této dílčí sběrové soutěži umístila 3.třída (průměr 7,40 kg na žáka, zapojilo se 84 % žáků). Na druhém místě se umístila  7. B třída (průměr 6,36 kg na žáka, zapojilo se 68 % žáků) a na třetím místě skončila 4.třída (průměr 5,56 kg na žáka, zapojilo se 55,55 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Finanční prostředky ve výši 1.248 Kč získané sběrem kaštanů jsou příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a budou využity v souladu s cíli spolku. Další plánovanou sběrovou akcí je sběr papíru v termínu 1.11. - 8.11. 2021.