Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr kaštanů

Poděkování za sběr kaštanů

Zaslal petrlukas 20. října. 2015

V termínu 12.10. - 19.10.2015 probíhal na naší škole sběr kaštanů. Celkem se podařilo i přes deštivé počasí posbírat 1.118 kg kaštanů. Děkuji všem dětem, žákům, rodičům, prarodičům a našim pedagogům, kteří se do sběru zapojili a zasloužili se o pěkný výsledek. Nejvíce kaštanů se podařilo posbírat 3. třídě (průměr 20,81 kg na žáka, zapojilo se 84,2 % žáků), na druhém místě se umístila shodně 4. třída (průměr 17,44 kg na žáka, zapojilo se 68,8 % žáků) a 2. třída (průměr 6,50 kg na žáka, zapojilo se 72,2 % žáků), na třetím místě skončila 1. B třída (průměr 5,23 kg na žáka, zapojilo se 38,5 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Finanční prostředky získané sběrem kaštanů jsou příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a budou využity v souladu s cíli spolku. Další plánovanou sběrovou akcí je sběr papíru v termínu 2.11. - 9.11.2015.