Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr kaštanů

Poděkování za sběr kaštanů

Zaslal petrlukas 21. října. 2022

V termínu 10. 10. - 17. 10. 2022 probíhal na naší škole sběr kaštanů. Celkem se podařilo posbírat 1018 kg kaštanů, které od nás vykoupí ŠLP Křtiny pro spárkatou zvěř na zimu. Děkuji všem dětem, žákům, rodičům, prarodičům a našim pedagogům, kteří se do sběru zapojili a zasloužili se o pěkný výsledek. Nejlépe se v této dílčí sběrové soutěži umístilo celkem 5 tříd, a to 1.třída (průměr 8,88 kg na žáka, zapojilo se 52,38 % žáků), 2. třída (průměr 4,12 kg na žáka, zapojilo se 88,23 % žáků), 3. třída (průměr 11,56 kg na žáka, zapojilo se 48,14 % žáků), 4. třída (průměr 6,23 kg na žáka, zapojilo se 80,76 % žáků) a 5. třídfa (průměr 7,28 kg na žáka, zapojilo se 60,00 % žáků) . Na druhém místě se umístila  8. B třída (průměr 2,34 kg na žáka, zapojilo se 36,00 % žáků) a na třetím místě skončila 7.třída (průměr 1,29 kg na žáka, zapojilo se 16,66 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Finanční prostředky ve výši 2.000 Kč získané sběrem kaštanů jsou příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a budou využity v souladu s cíli spolku. Další plánovanou sběrovou akcí je sběr papíru v termínu 7.11. - 14.11. 2022.