Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Beseda pro rodiče žáků 1. tříd

Beseda pro rodiče žáků 1. tříd

Zaslal petrlukas 16. září. 2019

Zveme rodiče žáků první třídy na setkání se školním speciálním pedagogem, školní psycholožkou a třídními učitelkami na téma "Jak pomoci svému prvňákovi se školou". Setkání se uskuteční ve středu 2. 10. 2019 od 16.00 do 17.00 hodin v učebně 1. třídy. Během setkání se bude hovořit o tom, jak pomoci svému dítěti se zvládáním školního režimu, jak mu usnadnit vrůstání do kolektivu, jak mu pomáhat v domácí přípravě atd. Školní speciální pedagog Mgr. Olga Teremová, školní psycholog PhDr. Aneta Orálková a třídní učitelky prvních tříd Mgr. Zdeňka Kučerová a Mgr. Ivana Majerová jsou připraveny odpovídat na vaše dotazy.

Pozvánka - Jak pomoci svému prvňákovi se školou 2019