Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za listopadový sběr papíru

Poděkování za listopadový sběr papíru

Zaslal petrlukas 8. prosince. 2022

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojen do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 21.11. - 28.11.2022. Celkem se podařilo sebrat 2.540 kg papíru  Výtěžek 1.270,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Výsledky se započítávají do celoroční sběrové soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. V této dílčí soutěži se nejvíce dařilo 1.třídě, která obsadila první místo  (průměr 21,14 kg na žáka, zapojilo se 71,42 % žáků). Na druhém místě se umístila 3. třída (průměr 23,22 kg na žáka, zapojilo se 48,15 % žáků) Na třetím místě se umístily dvě třídy: 2. třída (průměr 19,94 kg na žáka, zapojilo se 58,82 % žáků) a 4. třída (průměr 10,46 kg na žáka, zapojilo se 65,38 % žáků). Průběžné pořadí po třech dílčích soutěžích (zářijový sběr papíru, sběr kaštanů a listopadový sběr papíru) je následující: 1.místo - 1.třída, 2.místo -  2.třída, 3.místo - 4.třída. Další sběr papíru je naplánován na jarní termín 20.3. - 27.3.2023.