Překročení Rubikonu 2022

Zaslal petrlukas 24. září. 2022

     Dne 22. 9. – 23. 9. 2022 proběhla tradiční akce regionálního sdružení škol Cirsium „Překročení Rubikonu“. Tento školní rok akci s názvem „Tajemství Křtin“  organizovala naše škola. Do nitra a průzkumu tajemství Křtin se pustili žáci škol ZŠ a MŠ Jedovnice, ZŠ a MŠ Křtiny, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ Ostrov u Macochy, ZŠ a MŠ  Podomí, ZŠ a MŠ Sloup.

    Po zahájení a dobrém obědě se děti pustily do luštění první tajenky. Mile nás překvapilo, jak žáci dokázali spolupracovat. Jakmile ji vyluštili, vydali jsme se k jeskyni Výpustek. Musíme poděkovat naší skvělé průvodkyni paní Vojáčkové. Její výklad ve Výpustku byl velmi poutavě podaný a děti skvěle reagovaly.

    Další kvíz nám ukázal cestu k našemu krásnému kostelu, kde na nás již čekal páter Metoděj. Ukázal a povykládal nám zajímavosti spojené se založením a stavbou kostela Jména Panny Marie. Také jsme měli možnost slyšet nádherné tóny zvonohry. Největší zážitek ovšem děti měly při vstupu do kostnice.

     Již mírně unavení, ale po večeři opět natěšení, jsme se pustili do výroby lucerniček. Předtím než jsme vyrazili na cestu za pokladem, čekalo nás luštění nejtěžšího kvízu. Za tmy za světla svíček v lucerničkách jsme poklad nalezli. U pokladu byla přiložena zpráva hraběnky Offermannové, která prosila o vysvobození. Žáci se dozvěděli, že hraběnku mohou zachránit tím, když splní tři úkoly – rozdělit si spravedlivě poklad, vymyslet název pro svůj tým, vytvořit prezentaci v Powerpointu o 6 – 10 snímcích zaměřenou na Výpustek, kostel a na novou a starou  ZŠ a MŠ Křtiny.

    V pátek ráno bylo vytvořeno žákům zázemí v počítačové učebně. Pan učitel Zouhar všem dětem vysvětlil práci v Powerpointu, protože to pro vvětšinu zúčastněných byla novinka. Děti se aktivně pustily do zpracovávání zadaného úkolu.

    V 11.00 hodin přijeli zástupci vedení zúčastněných škol, aby zhodnotili práci svých žáků. Žáci s velkým úspěchem prezentovali své práce, dokázali se všichni ve svých týmech vystřídat, spolupracovali, byli aktivní a musíme vyzdvihnout jejich nadšení a komunikační dovednosti.

     Žáci si odvezli nejen vyrobené lucerničky a  ručně ražené mince, ale především nevšední zážitky a nově navázaná přátelství.

Fotografie z akce můžete vidět ve fotogalerii.

                                                                       PhDr. Aneta Orálková - školní psycholog

                                                                       Mgr. Olga Teremová - školní speciální pedagog