Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za březnový sběr papíru

Poděkování za březnový sběr papíru

Zaslal petrlukas 29. března. 2016

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 14.3. - 21.3.2016. Poprvé jsme papír třídili na noviny, časopisy, kancelářský papír a na smíšený papír, neboť za tříděný papír je vyšší výkupní cena. Celkem se podařilo sebrat 7.160 kg papíru (3.900 kg tříděného a 3.260 kg smíšeného papíru). Díky třídění byl výtěžek sběru 14.576,- Kč. Tato finanční částka je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použita v souladu s cíli Spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. V této dílčí soutěži se na 1. místě umístila 4. třída (průměr 87,0 kg na žáka, zapojilo se 100 % žáků), na 2. místě skončila 2. třída (průměr 33,67 kg na žáka, zapojilo se 94,4 % žáků). a na 3. místě skončila 3. třída (průměr 81,47 kg na žáka, zapojilo se 78,9 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Průběžné pořadí po uskutečněných sběrových akcích v tomto školním roce je následující: 1. místo - 4. třída, 2. místo - 3. třída a 3. místo - 2. třída. Poslední sběr v tomto školním roce je naplánován na termín 2.5. - 9.5.2016.