Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Proběhla beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Proběhla beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Zaslal petrlukas 3. května. 2019

     Dne 29. 4. 2019 proběhla beseda pro rodiče budoucích prvňáčků ZŠ a MŠ Křtiny na téma „Jak společně s dětmi zvládnout nástup do školy.“ Rodiče se dozvěděli, jak co nejlépe využít čas do zahájení školní docházky. Speciální pedagog rodiče seznámil, jak co nejlépe podpořit zrakové a sluchové vnímání, matematické představy, grafomotoriku, rozvoj řeči a slovní zásoby. Další důležitou oblastí, kterou rodiče mají podporovat je práceschopnost, samostatnost, sebeobsluhu, sociální a komunikační dovednosti. Ředitel školy i speciální pedagog rodiče společně požádali o vzájemnou spolupráci, podporu a informovanost, protože jen díky ní je možné předcházet všem negativním jevům, které se mohou během školní docházky objevit. Vzájemná důvěra a otevřenost vede ke společnému cíli a tím je spokojené, šťastné dítě, které má chuť, zájem a zapálení pro objevování a poznávání nových věcí, nabývání vědomostí a dovedností. Děkujeme za hojnou účast a budeme se těšit na navazující besedu „Jak pomoci svému prvňáčkovi“, jenž bude probíhat koncem září.

Zapsala: Mgr. Olga Teremová

Rozdělení žáků 1. ročníku do dvou tříd