Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Výsledek celoroční školní soutěže mezi třídami

Výsledek celoroční školní soutěže mezi třídami

Zaslal petrlukas 29. května. 2015

V termínu 11.5. - 18.5.2015 proběhl poslední sběr papíru v tomto školním roce, který se započítával do celoroční soutěže ve sběrových aktivitách mezi třídami naší školy včetně tříd MŠ. Celkem se posbíralo 2.880 kg papíru. Získaná finanční částka 4.608,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude využita v souladu s cíli tohoto spolku. Nejvíce papíru posbírala a umístila se na 1.místě třetí třída (třídní učitelka Mgr.Ivana Dostálová) s průměrem 57,20 kg papíru na žáka. Na 2.místě se umístila první třída (třídní učitelka Mgr. Zdeňka Kučerová) s průměrem 36,68 kg papíru na žáka a na 3.místě druhá třída (třídní učitelka Mgr. Olga Teremová) s průměrem 21,22 kg papíru na žáka.

Po započítání výsledků z tohoto posledního sběru papíru byla vyhodnocena celoroční soutěž mezi třídami ve sběrových aktivitách.A jak to vše dopadlo? O finanční prémie od Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny, které mohou vítězné třídy využít dle svého uvážení, se třídy podělily následovně. 1.místo - třetí třída (finanční prémie 1.500,- Kč), 2.místo - druhá třída (finanční prémie 1.000,- Kč) a 3.místo - první třída (finanční prémie 500,- Kč). Všem žákům a jejich rodičům, kteří se průběžně zapojovali do všech dílčích soutěží, velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.