Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr papíru

Poděkování za sběr papíru

Zaslal petrlukas 21. září. 2017

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 11.9. - 18.9.2017. Celkem se podařilo sebrat 3,970 kg papíru (z toho bylo 1.420 kg smíšeného a 2.550 kg tříděného papíru). Výtěžek 10.916,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Výsledky se započítávají do celoroční sběrové soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. V první dílčí soutěži se nejvíce dařilo čtyřem třídám, které shodně obsadily 1. místo - 2. třída (průměr 26,5 kg na žáka, zapojilo se 60% žáků), 3. B třída (průměr 24,9 kg na žáka, zapojilo se 76% žáků), 5. třída (průměr 25,8 kg na žáka, zapojilo se 72% žáků) a 4. třída (průměr 22,3 kg na žáka, zapojilo se 84% žáků). Na druhém místě se umístila 1. třída (průměr 14,9 kg na žáka, zapojilo se 50% žáků) a na třetím místě 7. třída (průměr 19,3 kg na žáka, zapojilo se 38% žáků). Další sběr papíru je naplánován na termín 6. 11. - 13. 11. 2017.