Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Bezpečné chování v kyberprostoru

Bezpečné chování v kyberprostoru

Zaslal petrlukas 22. října. 2020

            Bezpečné chování v kyberprostoru

 

Tipy pro bezpečné používání online služeb (včetně sociálních sítí):

 • Používejte bezpečná hesla a ta si chraňte. Pokud se přihlásíte na cizím počítači, zkontrolujte, že jste se po ukončení práce odhlásili.
 • Nezveřejňujte nic, co vás či někoho jiného ohrožuje, zesměšňuje či degraduje.
 • Nezveřejňuje obsah v rozporu se zákony ČR.
 • Nezveřejňujte nic, za co byste se po několika měsících nebo letech styděli.
 • Jiného uživatele, který nevhodně kontaktuje nebo obtěžuje dítě, zablokujte a nahlaste administrátorům služby.

Odkazy na licenční smlouvy užívaných online služeb s kopiemi vybraných částí:

Microsoft (včetně Skype): https://www.microsoft.com/cs-cz/servicesagreement/default.aspx

2. Váš obsah. Mnoho našich služeb vám umožňuje uchovávat nebo sdílet váš obsah či přijímat materiály od ostatních uživatelů. Neuplatňujeme nárok na vlastnická práva k vašemu obsahu. Váš obsah zůstává ve vašem vlastnictví a nesete za něj odpovědnost.

a. Pokud svůj obsah sdílíte s ostatními uživateli, berete na vědomí, že tito uživatelé mohou mít možnost po celém světě používat, ukládat, zaznamenávat, rozmnožovat, vysílat, přenášet, sdílet a zobrazovat váš obsah k účelům, ke kterým jste tento svůj obsah zpřístupnili ve službách, aniž by vám za to platili. Nechcete-li ostatním tuto možnost poskytnout, nepoužívejte služby ke sdílení svého obsahu. Prohlašujete a zaručujete, že po dobu platnosti těchto podmínek máte (a budete mít) veškerá nezbytná práva ke svému obsahu odeslanému, uchovávanému nebo sdílenému ve službách a že shromažďování, užívání a uchovávání vašeho obsahu prostřednictvím služeb neporuší žádný zákon ani právo třetích stran. Důrazně doporučujeme, abyste si pravidelně vytvářeli záložní kopie svého obsahu. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za váš obsah ani za materiály, které ostatní uživatelé odesílají, uchovávají či sdílejí pomocí našich služeb…..

... 3. Pravidla chování

 • a. Obsah, materiál nebo akce, které porušují tyto podmínky, nejsou povoleny. Souhlasem s těmito podmínkami se zavazujete k dodržování následujících pravidel:
  • i. Nevykonávejte nezákonné činnosti.
  • ii. Nevykonávejte činnosti, které zneužívají děti, poškozují je nebo hrozí jejich poškozením.
  • iii. Neposílejte spam ani se nezapojujte do phishingu. Spam jsou nechtěné nebo nevyžádané hromadné e-maily, zveřejnění, požadavky na kontakty, SMS (krátké textové zprávy), rychlé zprávy nebo podobná elektronická komunikace. Phishing je zasílání e-mailů nebo jiných elektronických sdělení s úmyslem podvodně nebo nezákonně přimět příjemce ke sdělení osobních nebo citlivých informací, například hesel, dat narození, čísel sociálního pojištění, čísel pasu, informací o kreditní kartě, finančních informací nebo jiných citlivých informací, případně získání přístupu k účtům nebo záznamům, nepozorované získání dokumentů nebo jiných citlivých informací, plateb a/nebo finančních výhod.
  • iv. Veřejně nezobrazujte nevhodný obsah nebo jiné materiály (včetně například nahoty, krutosti, pornografie, urážlivého jazyka, grafického násilí nebo trestné činnosti) ani služby nepoužívejte ke sdílení takového obsahu.
  • v. Nevykonávejte aktivitu, která je podvodná, falešná nebo zavádějící (např. žádosti o peníze pod falešnou záminkou, předstírání jiné totožnosti, manipulace se službami za účelem zvýšení počtu přehrání nebo ovlivňování pořadí, hodnocení a komentářů).
  • vi. Záměrně neobcházejte omezení přístupu nebo dostupnosti služeb.
  • vii. Nezapojujte se do činnosti, která může poškodit vás, služby nebo ostatní uživatele (například přenos virů, stalking, zveřejňování obsahu podporující terorismus nebo násilný extremismus, nenávistné vyjadřování či podpora násilí vůči druhým).
  • viii. Neporušujte práva ostatních uživatelů (např. neoprávněné sdílení hudby nebo jiného materiálu, na který se vztahují autorská práva, opětovný prodej nebo další distribuce map Bing nebo fotografií).
  • ix. Nevykonávejte aktivitu, která porušuje soukromí ostatních uživatelů.
  • x. Nepomáhejte ostatním porušovat tato pravidla…

Google: https://policies.google.com/terms?hl=cs

…Práva

Tato licence Googlu umožňuje:

 • hostovat, reprodukovat, distribuovat, komunikovat a používat váš obsah – např. k uložení vašeho obsahu v našich systémech za účelem zpřístupnění na cestách
 • zveřejňovat, veřejně provozovat nebo veřejně zobrazovat váš obsah, pokud jste jej zpřístupnili ostatním
 • upravovat váš obsah (např. změnit formátování nebo jej přeložit)
 • poskytovat podlicenci k těmto právům:
  • ostatním uživatelům, aby služby mohly fungovat podle očekávání, například abyste s vybranými lidmi mohli sdílet fotky…

 

Facebook: https://cs-cz.facebook.com/legal/terms

… 3. Oprávnění, která nám udělujete

Abychom vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme od vás určitá oprávnění:

…Když v našich produktech nebo v souvislosti s nimi sdílíte, zveřejňujete nebo nahráváte obsah, na který se vztahují práva k duševnímu vlastnictví, udělujete nám nevýhradní, převoditelnou, dále licencovatelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k hostování, používání, distribuci, úpravě, spouštění, kopírování, veřejnému předvádění nebo vystavování, překladu a vytváření odvozených děl k vašemu obsahu (podle vašeho nastavení soukromí a aplikace). To například znamená, že když budete sdílet fotku na Facebooku, dáváte nám oprávnění ukládat, kopírovat a sdílet ji s jinými osobami (opět podle vašeho nastavení), jako jsou poskytovatelé služeb podporující naši službu nebo jiné vámi používané Facebook produkty…

Zapsala: Metodik prevence Mgr. Dagmar Drahovzalová