Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Informace k domácímu vyučování žáků

Informace k domácímu vyučování žáků

Zaslal petrlukas 25. března. 2020

Vážení rodiče,

     nacházíme se v období, na které nikdo z nás nebyl připraven, a vzhledem k prevenci šíření nákazy koronavirem jsme všichni nuceni hledat cesty, jak zvládnout domácí vyučování. Situace je náročná jak pro učitele, tak pro žáky i pro vás rodiče. Rozhodnutí o uzavření škol přišlo ze dne na den a my učitelé jsme zvolili cestu, která je pro domácí vyučování v současné době vzhledem k technickým možnostem školy i rodin žáků, ale také ke schopnostem všech zúčastněných, dostupná a přijatelná. Mnozí z nás však dostávají emaily s dotazy, zda by nešlo zorganizovat pro žáky on-line vyučování a také různá doporučení k on-line kontaktům.  

     Náš pedagogický sbor se těmito otázkami zabýval na společné poradě dne 25. 3. 2020. Konstatovali jsme, že nastalá situace přinesla nové úkoly pro nás všechny. Nechceme dostávat sebe ani naše žáky či mnohé z vás do stresujících situací pramenících z nepřipravenosti na nastalou situaci. Proto jsme se domluvili, že pro příští školní rok budeme upravovat náš školní vzdělávací program školy v oblasti informatiky, abychom připravovali naše žáky na obdobnou situaci, která by v budoucnu mohla nastat. Připravíme školní komunikační techniku a programové vybavení včetně proškolení všech pedagogů, abychom byli rovněž připraveni. Na úvodních třídních schůzkách v novém školním roce povedeme i diskuzi s vámi rodiči o potřebě určitého technického a programového vybavení, aby se do on-line vyučování mohly zapojit všechny děti bez rozdílu.

     V současné době není možné z výše uvedených důvodů vyhovět všem přáním a požadavkům některých rodin. Kontakt pedagogů se svými žáky proto bude nadále probíhat přes webové stránky tříd s možností kontaktovat daného vyučujícího prostřednictvím emailu. Na tuto možnost jsem již upozorňoval na webových stránkách školy dříve. Pokud žák nebo rodič potřebuje cokoli vysvětlit, je možná konzultace a domluva prostřednictvím emailu. Tato možnost je však zatím ze strany rodičů a žáků využívána jen výjimečně. Pokud vyučující je ochoten předat své osobní telefonní číslo (neboť v současné době většinu dnů pracujeme z domova), je možný i telefonní kontakt. Někteří vyučující budou zkoušet i kontakt se svými žáky prostřednictvím digitálního prostředí (není však aktuálně možné, aby to bylo jediné prostředí, protože by tak byli z kontaktu vyloučeni žáci, kteří nemají potřebné vybavení).

     Je jisté, že současná situace bude trvat ještě několik týdnů, a já věřím, že to díky vzájemné spolupráci zvládneme.

RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy