Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr starého papíru

Poděkování za sběr starého papíru

Zaslal petrlukas 15. června. 2021

Vzhledem k uzavření školy proběhly v letošním školním roce pouze dva sběry starého papíru. V září a v květnu. Květnový sběr proběhl v termínu 17..5. - 31. 5. 2021. Trval netradičně dva týdny, neboť ve škole probíhala rotační výuka. Celkem se posbíralo 5.080 kg papíru. Získaná finanční částka 5.080 Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude využita v souladu s cíli tohoto spolku ve prospěch našich žáků a dětí. V této dílčí soutěži se na 1. místě umístila 2.A třída  (průměr 31,00 kg na žáka, zapojilo se 87,50 % žáků). Na 2. místě skončily dokonce tři třídy - 2.B třída (průměr 50,55 kg na žáka, zapojilo se 45,45 % žáků), 3. třída  (průměr 31,00 kg na žáka, zapojilo se 61,10 % žáků) a 4.třída  (průměr 37,46 kg na žáka, zapojilo se 41,66 % žáků). Na 3. místě skončila 1. třída (průměr 24,39 kg na žáka, zapojilo se 32,14 % žáků).

Po započítání výsledků z tohoto posledního sběru papíru byla vyhodnocena celoroční soutěž mezi třídami ve sběrových aktivitách, které byly v letošním krizovém roce omezeny pouze na dva sběry papíru a sběr kaštanů. Vítězné třídy si v letošním netradičním roce místo finanční prémie rozdělí také netradičně sladkou odměnu. A jak to vše dopadlo? Na 1. místě se umístila 2.A třída, na 2. místě 3. třída a na 3. místě 2.B třída. Všem žákům a jejich rodičům, kteří se zapojovali do sběrových soutěží, velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce. Věříme, že snad již bude probíhat bez uzavírání školy, bez koronaviru a všech omezení s touto nákazou spojených.