Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Sběry starého papíru ve školním roce 2023 - 24

Sběry starého papíru ve školním roce 2023 - 24

Zaslal petrlukas 4. září. 2023

V termínu od pondělí 11. 9. 2023 do pondělí 18. 9. 2023 včetně bude probíhat vždy od 7.15 do 7.55 hodin v místě hospodářského vchodu do budovy školy první sběr starého papíru v novém školním roce. Budeme  vybírat netříděný papír, tedy noviny, časopisy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých desek, lepenku. Výsledky sběru se budou započítávat do celoroční soutěže mezi třídami. Pořadí tříd se bude opět stanovovat nejen podle průměru sebraných kg papíru na žáka, ale také podle procenta žáků, kteří se do sběru zapojí. Výtěžek ze sběru bude příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny. 

Sběr se prodlužuje do středy 20. 9. 2023 včetně.

Další plánované termíny sběrů v letošním školním roce (poznačte si):

6. 11. - 13. 11. 2023  

18. 3. - 25. 3. 2024

20. 5. - 27. 5. 2024