Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Den otevřených dveří školy

Den otevřených dveří školy

Zaslal petrlukas 17. prosince. 2015

V pátek 11. 12. 2015 se konal v naší škole."Den otevřených dveří", kde si veřejnost mohla prohlédnout vánočně vyzdobenou školu a výstavku žákovských výrobků s vánoční tématikou, Rovněž mohla shlédnout ukázky fyzikálních a chemických pokusů, pozorovat mikroskopické preparáty a ve všech třídách si prohlédnout žákovské práce a školní projekty. Den otevřených dveří také zpestřilo vystoupení zájmových kroužků aerobiku a zumby. Naši žáci a vyučující přispěli k vánoční atmosféře kulturním pásmem a zpěvem koled. Ve školní jídelně bylo pro všechny zúčastněné nachystáno občerstvení. Poděkování patří všem našim žákům a zaměstnancům školy, kteří přispěli k příjemnému předvánočnímu odpoledni.

Fotografie ze dne otevřených dveří můžete vidět ve fotogalerii.

Fotografie ze dne otevřených dveří MŠ můžete vidět zde.