Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Den otevřených dveří školy

Den otevřených dveří školy

Zaslal petrlukas 11. prosince. 2016

Den otevřených dveří školy probíhal jak v mateřské škole, kde děti ukázaly svým rodičům, jaké básničky a písničky se naučily, tak i v základní škole. Již při vstupu do budovy školy si příchozí mohli prohlédnout vánoční strom ozdobený výrobky žáků školní družiny, tak i žákovské vánoční výrobky a ozdoby, které si mohli odnést domů. 
Program Dne otevřených dveří začal ukázkou tréninku tanečního kroužku ZUŠ Adamov. Následně se školou rozezněly zvuky v africkém rytmu, kdy žáci navštěvující kroužek V. Bělehrádkové "Africké bubínky" předvedli své umění. Pak již následoval program základní školy, kdy se jednotlivé třídy 1. stupně ZŠ představily se svým kulturním vystoupením. Na závěr žáci 9. třídy sehráli divadelní vystoupení v anglickém jazyce a ukázali, že jsou schopni se domluvit ve sjednocující se Evropě.
Po celou dobu této akce byly opravdu "Dveře otevřené". Návštěvníci si mohli prohlédnout vánočně vyzdobenou školu  a jednotlivé třídy, kde mohli vidět školní projekty žáků, výtvarné práce žáků, učební pomůcky a také shlédnout ukázky výukových programů. Rovněž si mohli vytvořit z mechu mikroskopický preparát a pod mikroskopem sledovat rostlinné buňky. Velmi zajímavé byly i ukázky fyzikálních a chemických pokusů, které žáci návštěvníkům předváděli. Ve školní jídelně si pak příchozí mohli prohlédnout vánoční aranžmá pro štědrovečerní stůl, ale také vše ochutnat a občerstvit se.
Velmi nás potěšila hojná účast veřejnosti, za kterou moc děkujeme. Je pro nás závazkem pro organizaci těchto akcí v dalších letech. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh akce.

Fotografie ze Dne otevřených dveří školy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.