Možnosti automatického získávání aktualit

RSS feed

Pro automatické stahování novinek můžete využít formát RSS. Adresa zdroje RSS (feed) je http://www.zskrtiny.cz/web/index.php/tools/blocks/page_list/rss?bID=1033&cID=129&arHandle=Main

E-Mail

Pokud chcete získávat informace o novinkách emailem, vyplňte prosím svůj email do níže uvedeného políčka a stiskněte Registrovat se. Obdržíte mail pro potvrzení a následně budete zařazeni k pravidelném odběru aktualit, které se zobrazují na hlavní stránce školy.


Beseda pro rodiče žáků 1. třídy

Beseda pro rodiče se uskuteční ve čtvrtek 1.10.2020 ve školní jídelně.

Den Křtin 2020

Vyhodnocení školních soutěží ke Dni Křtin 19. 9. 2020

Pozvánka na Valnou hromadu Spolku rodičů a přátel školy

Valná hromada sed koná 24. 9. 2020 v 16.00 hodin ve školní jídelně.

Zapojení naší školy do kampaně Evropský den bez aut

Informace o akci, která proběhne v termínu 16. - 22. září 2020.

Pozvánka na Den Křtin 2020

Den Křtin se koná v termínu 19.9. - 20. 9. 2020

Návrat roušek do školy

Informace z mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.9.2020.

Sběry starého papíru ve školním roce 2020 - 21

První sběr proběhne v termínu 14.9. - 21.9.2020

Školní rok 2020-2021 byl slavnostně zahájen

Informace ze zahájení školního roku 2020 -21.

Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Propozice soutěží ke Dni Křtin.

Zahájení školního roku 2020-21

Informace k zahájení nového školního roku.

Zakončení školního roku 2019 - 20

V úterý 30.6.2020 si žáci převzali vysvědčení za školní rok 2019-2020.

Možné výpadky stránek

Dne 29.6. a 30.6. může docházet k výpadkům školního webu.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Dne 16. 6. 2020 byli naši prvňáčci pasováni na čtenáře.

Informace k závěru školního roku

Informace k odevzdávání učebnic a výdeji vysvědčení za školní rok 2019 - 20.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Důležité Informace z besedy, která se konala 10. 6. 2020.

Zrušení konzultačních hodin 8, 6, 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků naší školy.

Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Beseda s třídní učitelkou a členy Školního poradenského pracoviště se koná 10. 6. 2020.

Posunutí termínu konzultací žáků 2. stupně ZŠ

Informace pro žáky 2. stupně ZŠ a jejich rodiče.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020 - 21

Zveřejnění seznamu dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Křtiny.

Nabídka pracovního místa - asistent pedagoga

Vyhlašujeme výběrové řízení na místo asistenta pedagoga.od nového školního roku.

Informace pro zájemce o školní družinu ve školním roce 2020 - 21

Informace pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ , kteří budou mít zájem o školní družinu ve školním roce 2020 - 21.

Konzultace pro žáky 2. stupně ZŠ

Informace pro žáky 2. stupně ZŠ a jejich rodiče o konzultacích, které budou probíhat od 1.června 2020.

Otevření mateřské školy

Informace pro rodiče dětí z mateřské školy.

Otevření školy pro žáky 1. stupně ZŠ

Informace pro rodiče žáků 1. stupně.

Informace ke sběru papíru a ukončení soutěže

Výsledky celoroční školní soutěže mezi třídami ve sběrových aktivitách.
Ikona RSS