Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Den páťáka pro žáky 5. tříd a jejich rodiče

Den páťáka pro žáky 5. tříd a jejich rodiče

Zaslal petrlukas 16. února. 2024

Den páťáka se koná v pátek 1.3.2024 v budově naší školy od 8.00 do 11.30 hodin. V tento den zveme do školy žáky 5.ročníku i jejich rodiče z okolních obcí, které spádově patří do naší školy, aby si prohlédli její prostory, seznámili se s atmosférou školy a mohli se tak rozhodnout, zda po ukončení 1.stupně ZŠ svěří své dítě právě nám. Během pobytu ve škole se žáci zúčastní společného vyučování s žáky naší 5.třídy, budoucími spolužáky, prohlédnou si prostory školy a na závěr si společně zahrají ve školní tělocvičně. Rodiče žáků mohou využít návštěvy k zodpovězení dotazů o vzdělávání žáků a provozu školy při besedě s vedením školy.

Pozvánku s průvodním dopisem přikládám zde:

Pozvánka.pdf

Dopis rodičům.pdf