Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Adaptační pobyt žáků 6. třídy

Adaptační pobyt žáků 6. třídy

Zaslal jarmilaistokova 31. srpna. 2017

Cílem adaptačního pobytu je stmelení nového třídního kolektivu a vzájemné poznávání. Hlavní náplní této akce budou hry a společné aktivity žáků, táborák, spaní ve škole a také putování k Rudickému propadání, kde se žáci seznámí s nejbližším okolím, krasovými jevy a navštíví některé běžně nepřístupné jeskyně v okolí Rudice.