Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za březnový sběr papíru

Poděkování za březnový sběr papíru

Zaslal petrlukas 31. března. 2023

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 20.3. - 27.3.2023. Celkem se podařilo sebrat 3.480 kg smíšeného papíru. Výtěžek sběru 1.740,- Kč. je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli Spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. V této dílčí soutěži se na 1. místě umístila 2. třída (průměr 30,71 kg na žáka, zapojilo se 70,58 % žáků), na 2. místě skončila 4. třída (průměr 19,19 kg na žáka, zapojilo se 66,66 % žáků), na 3. místě skončila 1. třída (průměr 14,90 kg na žáka, zapojilo se 66,66 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Průběžné pořadí po uskutečněných sběrových akcích v tomto školním roce je následující: 1. místo - 1. a 2. třída, 2. místo - 4. třída a 3. místo - 3. třída. Poslední sběr v tomto školním roce je naplánován na termín 22.5. - 29.5.2023.