Kandidáti do školské rady

Zaslal jarmilaistokova 7. listopadu. 2016

V pondělí 14. 11. 2016, v průběhu konzultačních hodin, budou zákonní zástupci žáků volit ze svých řad tři zástupce do školské rady. Volby proběhnou ve sborovně školy v době od 16.00 do 17.00.

Navrženi jsou:

  1. Petra Zouharová, 30 let, na mateřské dovolené, Křtiny
  2. Renata Žižková, 42 let, školitel a jednatel Vzdělávacího institutu, Bukovinka
  3. RNDr. Petr Švenda Ph.D., 36 let, vysokoškolský učitel, Křtiny

                                                                                                                                                             Vedení školy