Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr papíru

Poděkování za sběr papíru

Zaslal petrlukas 28. září. 2016

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojen do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 12.9. - 19.9.2016. Celkem se podařilo sebrat 4.700 kg papíru (z toho bylo 1.600 kg smíšeného a 3.100 kg tříděného papíru). Výtěžek 10.000,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Výsledky se započítávají do celoroční sběrové soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. V první dílčí soutěži se nejvíce dařilo 5.třídě (průměr 41,4 kg na žáka, zapojilo se 90% žáků). Na druhém místě se umístila 2.B třída (průměr 37,8 kg na žáka, zapojilo se 84,6% žáků) a na třetím místě 4.třída (průměr 24,4 kg na žáka, zapojilo se 77,7% žáků). Další sběr papíru je naplánován na termín 7. 11. - 14. 11. 2016.