Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Besedy pro žáky o rizicích online světa

Besedy pro žáky o rizicích online světa

Zaslal petrlukas 21. března. 2022

Žáci 3. – 9. třídy besedovali během 16.3. - 18.3.2022 o aktuálních rizicích online světa

Besedu s názvem „Kamarádi online“ absolvovali žáci 3. ročníku. Program dal dětem praktické rady a nápady v boji proti častému a nadměrnému používání internetu.

Preventivní program“ Rizika online her“ pro žáky 4. a 5. ročníku věnoval pozornost hraní online her dětmi 1. stupně ZŠ a poukazoval na možná rizika a nebezpečí (placené hry, rozšiřování her...)

Pro žáky šesté třídy a sedmých tříd byl určen program „Závislosti online a jejich rizika“. Hlavními tématy besedy byly klasifikace online závislosti a nadměrné používání internetu, online rizika a fáze závislého chování.

Žáci osmých tříd besedovali s lektorem na téma “Rizika sociálních sítí a YouTube“. Věnovali se rozdělení a významu sociálních sítí, jejich bezpečnému používání, aktuálním rizikům nejpoužívanějších sociálních sítí a YouTube.

Deváťáci získali při besedě „Internetová komerce, dezinformace, fake news“ základní přehled rizik internetové komerce a návod jak čelit lákavým nabídkám a reklamě. Důležitou součástí besedy byla  historie a současnost fake news a dezinformací a obrana proti nim.

Všechny programy reflektovaly rizika používání informačních technologií a bezpečnosti v online světě. Zabývaly se také prevencí nelátkových závislostí, především online závislostí a hazardního hraní.

Doufejme, že děti získané poznatky budou uplatňovat v praxi a internet pro ně bude hlavně dobrým pomocníkem a ne rizikovým faktorem. Je na nás dospělých nabídnout dětem dostatek alternativních možností trávení volného času.

Zapsala: Mgr. Dagmar Drahovzalová, školní metodik prevence