Den činu v naší škole

Zaslal petrlukas 13. května. 2017

Čtvrtek 11. května 2017 byl na naší škole věnován Dni činu se zaměřením na budování pozitivního klimatu školy. Cílem tohoto dne byla především spolupráce, a tak žáci strávili celý den v týmech, které Ekotým nalosoval napříč všemi ročníky. V každém z osmnácti týmů byli tedy jak zkušení osmáci a deváťáci, tak maličcí prvňáci.
Samotný program se skládal ze tří částí. První byl velký okruh, který vedl lesem, a žáci na něm na pěti stanovištích plnili různé úkoly, při nichž museli spolupracovat. Druhou částí byl charitativní běh, který vymysleli a zorganizovali členové Školního parlamentu. Výtěžek 5125 Kč bude podle rozhodnutí žáků věnován psímu útulku v Blansku. Třetí částí byly ukázky tradičních řemesel, které pro nás připravili studenti ze SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o., Brno, Střední 59.
Celá akce se měla původně uskutečnit na Den Země, ale kvůli velmi špatnému počasí jsme ji přesunuli na květen. Díky tomu nám celý den svítilo sluníčko a mohli jsme si pěkně užít hlavně cestu lesem. Některé týmy výborně spolupracovaly a den si opravdu užily. Bohužel několik žáků, zejména z osmé třídy, porušovalo stanovená pravidla a kazilo pěkný zážitek mladším spolužákům. Doufáme, že se tito „nezbedníci“ nad svým chováním alespoň zamyslí a příští podobná akce proběhne v ještě přátelštějším duchu.

Fotografie ze Dne činu můžete vidět ve fotogalerii.

Zapsala Mgr. Ivana Majerová