Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za listopadový sběr papíru

Poděkování za listopadový sběr papíru

Zaslal petrlukas 15. listopadu. 2018

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojen do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 5.11. - 12.11.2018. Celkem se podařilo sebrat 6.080 kg papíru  Výtěžek 12.160,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Výsledky se započítávají do celoroční sběrové soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. V této dílčí soutěži se nejvíce dařilo 2.třídě (průměr 23,75 kg na žáka, zapojilo se 75% žáků). Na druhém místě se umístila 5. třída (průměr 21,16 kg na žáka, zapojilo se 96% žáků), na třetím místě se umístily dvě třídy - 4. A třída (průměr 27,88 kg na žáka, zapojilo se 43,75% žáků) a 6. třída (průměr 43,40 kg na žáka, zapojilo se 28% žáků) Průběžné pořadí po třech dílčích soutěžích (zářijový sběr papíru, sběr kaštanů a listopadový sběr papíru) je následující: 1.místo - 2.třída, 2.místo -  5.třída, 3.místo - 4. B třída. Další sběr papíru je naplánován na jarní termín 11.3. - 18.3. 2019.