Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za březnový sběr papíru

Poděkování za březnový sběr papíru

Zaslal petrlukas 24. března. 2018

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 12.3. - 19.3.2018. Celkem se podařilo sebrat 4.680 kg smíšeného papíru. Výtěžek sběru 9.360,- Kč. je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli Spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. V této dílčí soutěži se na 1. místě umístila 3.B třída (průměr 38,81 kg na žáka, zapojilo se 62 % žáků), na 2. místě skončila 4. třída (průměr 20,52 kg na žáka, zapojilo se 76 % žáků) a na 3. místě skončila 2. třída (průměr 28,40 kg na žáka, zapojilo se 44 % žáků) a 5. třída (průměr 24,53 kg na žáka, zapojilo se 47 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Průběžné pořadí po uskutečněných sběrových akcích v tomto školním roce je následující: 1. místo - 4. třída, 2. místo - 3. B třída a 3. místo - 5. třída. Poslední sběr v tomto školním roce je naplánován na termín 14.5. - 21.5.2018.