Den otevřených dveří

Zaslal jarmilaistokova 13. prosince. 2017

V pátek 8. 12. 2017 si mohli rodiče, prarodiče a přátelé školy přijít prohlédnout vánočně vyzdobenou školu.  Žáci prvního stupně pod vedením třídních učitelek nacvičili kulturní vystoupení – recitovali, zpívali, hráli divadelní představení. Zatančily také žákyně naší školy, které navštěvují taneční kroužek ZUŠ Adamov.

Žáci druhého stupně, kteří rozvíjejí svoje znalosti z angličtiny v konverzaci z anglického jazyka, zahráli anglicky divadlo o tom, že o Vánocích by nikdo neměl být sám. Ve třídách druhého stupně si rodiče mohli prohlédnout čtenářské deníky, různé projekty z angličtiny, zeměpisu, výukové programy, práce žáků, pozorovat mikroskopem nebo si nechat vysvětlit fyzikální jev. Každý účastník si mohl odnést vánoční přání nebo jiný žákovský výrobek s vánoční tématikou. Rodiče, kteří se zúčastnili keramických dílen, si mohli vyzvednout většinu svých výtvorů.

Pro veřejnost byla od 14:30 otevřena také mateřská škola, zde byla prohlídka spojena s předvánoční dílničkou. Rodiče si mohli prohlédnout třídu Žluťásků i Modrásků a společně s dětmi vyrobit vánoční ozdoby na stromeček. V 15:30 předvedly děti kulturní program.  

Všichni návštěvníci mohli ochutnat drobné občerstvení ve školní jídelně.

Fotografie jsou k nahlédnutí zde.