Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za březnový sběr papíru

Poděkování za březnový sběr papíru

Zaslal petrlukas 20. března. 2019

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 11.3. - 18.3.2019. Celkem se podařilo sebrat 5.920 kg smíšeného papíru. Výtěžek sběru 9.472,- Kč. je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli Spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. V této dílčí soutěži se na 1. místě umístila 3. třída (průměr 46,48 kg na žáka, zapojilo se 72 % žáků), na 2. místě skončila 2. třída (průměr 34,17 kg na žáka, zapojilo se 79,16 % žáků) a  5. třída (průměr 21,40 kg na žáka, zapojilo se 88 % žáků), na 3. místě skončila 4.A třída (průměr 47,81 kg na žáka, zapojilo se 43,75 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Průběžné pořadí po uskutečněných sběrových akcích v tomto školním roce je následující: 1. místo - 2. třída, 2. místo - 5. třída a 3. místo - 4.B třída. Poslední sběr v tomto školním roce je naplánován na termín 13.5. - 20.5.2019.