Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Konzultace pro žáky 2. stupně ZŠ

Konzultace pro žáky 2. stupně ZŠ

Zaslal petrlukas 20. května. 2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření vzhledem k šíření koronavirové nákazy budeme od 1. června. 2020 organizovat konzultace  pro žáky 2..stupně ZŠ ve skupinkách do 15 žáků, kde hlavním cílem bude dovysvětlit žákům učivo, které je probíráno distanční formou výuky. Konzultace budou organizovány pro každou třídu 1x týdně dle mimořádného rozvrhu (uveřejněn jako samostatný dokument níže). Konzultace pro 6.A třídu v pondělí, pro 6.B třídu v úterý, pro 7.třídu ve středu, pro 8.třídu ve čtvrtek a pro 9.třídu v pátek). Abychom zajistili konzultační skupinky do 15 žáků, budou třídy 6.A a 6.B  rozděleny na chlapce a dívky, ostatní třídy budou rozděleny podle skupin v anglickém jazyce). V následujícím dokumentu "Provoz školy - 2. stupeň ZŠ" zveřejňuji informace o způsobech příchodu a odchodu žáků, o provozní době školy, provozu školy a hygienických opatřeních, o stravování žáků, o organizaci vzdělávacích aktivit a hodnocení žáků. Pokud dojde ze strany Vlády ČR nebo MŠMT k dalším úpravám podmínek, budou platit nová pravidla platná k danému dni.

Zákonní zástupci žáků 2. stupně ZŠ již byli o možnosti účastnit se konzultací informováni prostřednictvím třídních učitelů.  Při příchodu do školy  žáci odevzdají při první konzultaci  čestné prohlášení (ke stažení níže). Bez čestného prohlášení nebude žákům umožněno se vzdělávacích aktivit zúčastnit. Pokud budou mít žáci zájem v den konzultací o oběd, je nutné si oběd na daný den objednat přes internet zaškrtnutím políčka (vařit se bude pouze jedno jídlo).

Provoz školy - 2. stupeň ZŠ.

Rozvrh konzultací pro žáky 2. stupně ZŠ

Čestné prohlášení