Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zahájení programu "Předškoláček"

Zahájení programu "Předškoláček"

Zaslal petrlukas 27. ledna. 2020

Ve středu 5.2.2020 proběhnou první lekce edukativně stimulačních skupinek "Předškoláček". Celý program je složen z 10 lekcí, které budou probíhat vždy ve středu od 15.00 hodin do 16.00 hodin a od 16.05 hodin do 17.05 hodin. Celkem se do programu přihlásilo 25 dětí, které jsou rozděleny do 3 skupin, které povede Mgr. Monika Kellerová (učitelka 1. třídy ve školním roce 2020-21) a vedoucí školního poradenského pracoviště Mgr. Olga Teremová (školní speciální pedagog). Rozdělení do skupinek naleznete zde: SEZNAM DĚTÍ DO PROGRAMU PŘEDŠKOLÁČEK 2020.

Pokud budou rodiče uvažovat o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, je třeba (dle informací Pedagogicko psychologické poradny Blansko, Nad Čertovkou 17, tel.: 516417431, 516418778) zažádat o  vyšetření co nejdříve. Objednací doba může trvat až 3 měsíce. Připomínám, že dle novely školského zákona ředitel školy povolí odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícími potvrzeními příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být pediatr) nebo klinického psychologa. Je tedy třeba na tyto nové skutečnosti myslet a v den zápisu dítěte do 1. třídy (tedy 2. dubna 2020) mít oba příslušné doklady vyřízené.