Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr kaštanů

Poděkování za sběr kaštanů

Zaslal petrlukas 27. října. 2013

V týdnu od 14.10. do 21.10.2013 probíhal na naší škole sběr kaštanů. Děkuji všem dětem, žákům, rodičům i pedagogům, kteří se do sběru zapojili. Celkem se podařilo sebrat 739 kg kaštanů. Kaštany si odvezli zástupci ŠLP a budou sloužit ke krmení spárkaté zvěře v oborách. Finanční prostředky získané za kaštany jsou příjmem Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny a budou využity v souladu s cíli sdružení.