Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr kaštanů

Poděkování za sběr kaštanů

Zaslal petrlukas 3. listopadu. 2020

V termínu 12. 10. - 19. 10. 2020 probíhal na naší škole sběr kaštanů. I když byla škola od 14. října uzavřena, podařilo se posbírat 820 kg kaštanů, které od nás vykoupí ŠLP Křtiny pro spárkatou zvěř na zimu. Děkuji všem dětem, žákům, rodičům, prarodičům a našim pedagogům, kteří se do sběru zapojili a zasloužili se o pěkný výsledek. Nejlépe se v této dílčí sběrové soutěži umístila 2. A .třída (průměr 10,13 kg na žáka, zapojilo se 75 % žáků).. Na druhém místě se umístila  3. třída (průměr 8,72 kg na žáka, zapojilo se 38,8 % žáků) a na třetím místě skončila 2. B .třída (průměr 4,82 kg na žáka, zapojilo se 72,7 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Finanční prostředky ve výši 1.230 Kč získané sběrem kaštanů jsou příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a budou využity v souladu s cíli spolku.