Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zaslal petrlukas 22. června. 2023

Dne 20. 6. 2023 proběhla beseda pro rodiče budoucích prvňáčků "Jak společně s dětmi zvládnout nástup do školy. Velmi si vážíme účasti 13 zákonných zástupců, jež si udělali čas a měli i ve velkém dusnu chuť společně diskutovat o potřebách a zájmech svých dětí.
     Zákonní zástupci se v první části dozvěděli od paní učitelky Mgr. Dagmar Drahovzalové důležité informace ohledně pomůcek, materiálů  a věcí potřebných do školy pro své děti do první třídy. Dále se paní učitelka zaměřila na organizaci v prvním týdnu školní docházky. Ze strany rodičů přicházely otázky na domácí úlohy, stravu, tělocvik, kroužky a družinu.
     Paní psycholožka PhDr. Aneta Orálková a paní speciální pedagožka Mgr. Olga Teremová zákonným zástupcům doporučily organizaci denního režimu, pravidelnou přípravu do školy, udělat si čas na svého prvňáčka, ocenit a chválit své dítě. Také poskytly několik nápadů a možností, jak upravit posledních 14 dní prázdnin. Podpořily  vzájemnou komunikaci mezi rodiči, třídní učitelkou, školním poradenským pracovištěm a školou.

Zapsala Mgr. Olga Teremová

Informace pro začátek školního roku 2023-24
4. září – slavnostní zahájení v atriu školy - děti si přinesou aktovku, předpokládaný konec 9:30
5. září – 3 vyučovací hodiny, v průběhu 4. vyučovací hodiny oběd, konec vyučování 11:40
6. – 8. září  - 4. vyučovací hodiny, konec vyučování 11:40
11. září v 16:00 se uskuteční třídní schůzky
Od 5. září je běžný provoz ŠD.

                                  Seznam pomůcek pro 1. třídu

Většinu pomůcek dostanou děti první školní den. Balíček pro prvňáčka je zdarma a obsahuje tyto pomůcky:

Pomůcky, které zakoupí sami rodiče:

Pomůcky do vyučování:

 • aktovka
 • pouzdro (nejlépe jednopatrové)
 • desky na sešity (velké A4)
 • tužka č. 1 – 2ks
 • tužka č. 2 – 2ks
 • guma
 • ořezávátko
 • pravítko 15 cm
 • balík kopírovacích papírů
 • krabice papírových kapesníků
 • přezůvky s bílou podrážkou a pevnou patou

Pomůcky do výtvarné výchovy:

 • černý fix (tlustý i tenký)
 • pastelky Progressa
 • lepidlo Herkules
 • pracovní tričko/košile proti ušpinění

Pomůcky do tělesné výchovy:

 • tenisky s bílou podrážkou do tělocvičny
 • sportovní boty na hřiště
 • tričko
 • tepláky
 • kraťasy
 • sáček na tělocvik dostatečně velký

Všechny věci a pomůcky dětem prosím podepište!

 Další pomůcky uhradí rodiče dle předešlé domluvy začátkem školního roku.
První informativní schůzka pro rodiče prvňáčků proběhne ve středu 11. září 2023 v 16:00 hodin v učebně 1. třídy.
S případnými dotazy se prosím obracejte na: dagmar.drahovzalova@zskrtiny.cz

Zapsala: Mgr. Dagmar Drahovzalová