Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr papíru

Poděkování za sběr papíru

Zaslal petrlukas 20. listopadu. 2013

V termínu 4.11 - 11. 11. 2013 se konal ve škole druhý sběr starého papíru v tomto školním roce. Děkujeme našim žákům i jejich rodičům za aktivní přístup, kdy se nám podařilo sebrat celkem 2409 kg starého papíru. Nejvíce se o dobrý výsledek zasloužila 2. třída (tř. uč. Mgr. Ivana Dostálová), která nasbírala 712 kg s průměrem na 1 žáka 54,77 kg, dále pak 1. třída (tř. uč. Jana Rejdová), která nasbírala 219 kg s průměem na žáka 11,53 kg, a mateřská škola, kde rodiče zajistili 401 kg s průměrem na dítě 8,91 kg. Výsledky sběru se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami. Posbíraný papír od nás vykupuje firma SITA a. s. za cenu 1,50 Kč. Celý výtěžek sběru bude příjmem Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíly tohoto sdružení. Další sběr plánujeme na jarní měsíce, dle sněhových podmínek.