Překročení Rubikonu 2017

Zaslal petrlukas 25. září. 2017

Ve dnech 21.9. - 22.9.2017 se zúčastnilo družstvo pěti žáků 6, třídy naší školy ve složení Marek Moučka, Adan Špatinka, Tereza Machátová, Martina Šilhánková a Zuzana Serbajlová spolu s ostatními družstvy ze škol regionálního sdružení Cirsium akce "Překročení Rubikonu", kterou v letošním roce pořádala ZŠ a MŠ Podomí. Žáci si ověřili své znalosti a dovednosti v disciplínách vědomostních, tvořivých i sportovních.. Seznámili se s pořadatelskou obcí, okolím hostitelské školy i vlastní školní budovou. Nešlo o to mít co nejlepší výsledky a výkony, ale ukázat, že žáci umí pracovat v týmu, dokáží si práci rozdělit a dokáží se domlouvat na postupech vedoucích ke splnění úkolů. Například v praktickém úkolu museli vybrat suroviny a upéct jablečný závin. Na závěr akce proběhla v budově školy prezentace jednotlivých družstev, na níž družstva představila výsledky zpracovávaných úkolů, A došlo i na ochutnávání upečených závinů. Mimochodem byly výborné, Děkujeme žákům 6. třídy za vzornou reprezentaci naší školy.

Fotografie z akce můžete vidět ve fotogalerii.