Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Vánočně vyzdobená škola se otevřela veřejnosti

Vánočně vyzdobená škola se otevřela veřejnosti

Zaslal petrlukas 2. prosince. 2023

V pátek 1. 12. 2023 si mohli rodiče, prarodiče a přátelé školy opět přijít prohlédnout vánočně vyzdobenou školu. Při příchodu si mohli prohlédnout výrobky našich žáků, které si také mohli odnést k vyzdobení svých domů. Na parketách vystoupili žáci, kteří úspěšně reprezentovali školu na pěvecké soutěži "Jedovnická kuňka". Následovalo  kulturní vystoupení žáků 1.stupně základní školy v tělocvičně, kde každá třída předvedla, co si na Den otevřených dveří školy nachystala. Ve třídách si rodiče mohli prohlédnout počítačovou učebnu, moderně vybavenou učebnu přírodních věd, různé práce žáků, pozorovat mikroskopem nebo si nechat vysvětlit fyzikální jev. Rovněž bylo otevřeno pro veřejnost Školní poradenské pracoviště školy, kde si rodiče mohli prohlédnout učební pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pro veřejnost byla od 14:30 otevřena také mateřská škola. Zde si rodiče si mohli prohlédnout třídu Žluťásků i Modrásků a odnést si vánoční dětský výrobek. Děti svým rodičům také předvedly kulturní vánoční vystoupení, které nacvičily se svými učitelkami.

Všichni návštěvníci mohli také ochutnat vánoční občerstvení, které ve školní jídelně připravily pracovnice školního stravování.

Věříme, že naši žáci přispěli svým programem k navození vánoční nálady.

Fotografie ze Dne otevřených dveří školy můžete vidět ve fotogalerii.