Návrat roušek do školy

Zaslal petrlukas 10. září. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 musí všechny osoby ve školách a školských zařízeních nosit ve společných prostorách roušky..To znamená, že jak děti, tak i zaměstnanci školy musí používat na chodbách, šatnách a v jídelně (kromě přímé konzumace jídla) ochranu nosu a úst /roušku, respirátor).

Roušku nemusí mít žáci při vyučování ani při výuce tělocviku nebo při pobytu ve vnějších prostorách. Roušku nemusí mít děti ani zaměstnanci v mateřské škole.

Neboť nařízení je platné již od 10. 9. 2020, žádáme rodiče, aby své děti vybavili rouškou či respirátorem.

RNDr. Petr Lukáš, ředitel ZŠ a MŠ Křtiny