Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Keramické dílničky "Tvoření pro radost"

Keramické dílničky "Tvoření pro radost"

Zaslal petrlukas 1. května. 2018

Pokud se chcete na chvíli zastavit a užít si se svými dětmi pohodu při společné aktivitě a navíc si společně vyrobit drobný keramický dárek a navodit si prázdninovou atmosféru, tak právě pro vás pořádáme keramické dílničky, které se budou konat v úterý 15. 5. 2018 v 16.00 - 17.30 hodin (výroba z hlíny) a následně ve čtvrtek 31. 5. 2018 v 16.00 - 17.30 hodin, kdy se budou vypálené výrobky glazovat. Pokud máte zájem se dílniček zúčastnit, můžete se přihlásit jednou z následujících možností:

  1. Rodiče dětí z mateřské školy se nahlásí v mateřské škole vedoucí učitelce  Miroslavě Gregorové
  2. Rodiče žáků vyplní návratku, kterou donesou žáci 1. stupně ZŠ domů ze školy, a vyplněnou ji žáci předají třídní učitelce.
  3. Rodiče žáků se mohou také přihlásit  u vedoucí školní družiny  Martiny Zedkové emailem na adrese martina.zedkova@zskrtiny.cz 

Vstupné na keramické dílničky je dobrovolné a bude sloužit na úhradu materiálu. Na setkání se těší vedoucí dílniček Martina Zedková, Eva Soldánová, Miroslava Gregorová a Lucie Růžičková.

 

Uzávěrka přihlášek je středa 9. 5. 2018

­_________________________________ odstřihnout________________________

 

Jméno a příjmení..........................................................................,rodič (prarodič) žáka z............třídy

Zúčastním se (vyznačte křížkem) :

pouze první dílničky 15. 5. 2018

obou dílniček (15. 5. a 31. 5. 2018)

                                                                                 ..........................

                                                                                            podpis