Den předškoláka

Zaslal petrlukas 15. ledna. 2017

V pátek 13.1.2017 jsme přivítali ve škole budoucí žáky 1. třídy. Za svými staršími kamarády se přišlo podívat 20 dětí. Některé děti doprovázeli rodiče, jiné přišly za doprovodu paní učitelky mateřské školy. Paní učitelky 1. stupně ZŠ Mgr. Barbora Hladišová, Mgr. Ivana Dostálová a Mgr. Olga Teremová pro ně připravily pestrý program. Děti se spolu se žáky 1. třídy společně učily, prohlédly si školu a ve školní tělocvičně absolvovaly zábavné sportovní hry. Zde je doprovázeli žáci 8. třídy, kteří v novém školním roce budou jejich pomocníci v projektu "Můj nový kamarád". Pro rodiče, kteří doprovázeli své děti, byla zorganizována beseda s vedením školy a vedoucí školního poradenského pracoviště. Zde se dozvěděli informace o provozu školy, o školní docházce, o předškoláckých skupinkách a mohli se zeptat na vše, co je kolem budoucí školní docházky jejich dětí zajímá. Dozvěděli se i změny, které vyplývají z novely školského zákona související s pozdějším termínem zápisů do 1. tříd (na naší škole bude 4. dubna 2017) a podmínek k povolení odkladu povinné školní docházky (v den zápisu rodič podává žádost doloženou 2 souhlasnými stanovisky - školské poradenské zařízení(PPP nebo SPC) a odborným lékařem (může být pediatr) nebo klinickým psychologem. Věřím, že Dem předškoláka splnil očekávání všech zúčastněných a děti se seznámily se školním prostředím, které pro ně při nástupu do první třídy již nebude neznámým. 

Fotografie ze Dne předškoláka můžete vidět ve fotogalerii.