Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Informace ze zápisu dětí do 1. třídy

Informace ze zápisu dětí do 1. třídy

Zaslal petrlukas 5. dubna. 2018

Zápis dětí do první třídy naší školy pro školní rok 2018 - 2019 proběhl ve středu 4.4.2018. K zápisu se dostavilo celkem 17 dětí, z toho 14 dětí bylo přijato. Při zápisu paním učitelkám pomáhali žáci 8. třídy, kteří budou v novém školním roce garantem projektu "Můj nový kamarád", na něž se budou moci budoucí prvňáci obracet se svými školními starostmi. Na jednotlivá stanoviště doprovázely děti paní učitelky a spolu plnily zajímavé úkoly. Pokud někdo na zápis do 1. třídy z rodičů zapomněl, je možné si nejpozději do 30. dubna 2018 domluvit s ředitelem školy náhradní termín.

Seznam rozhodnutí ředitele školy o přijetí

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí budou předána zákonným zástupcům dětí ve čtvrtek 19.4..2018 v 16.00 hodin na začátku besedy se školní psycholožkou a speciální pedagožkou na téma "Jak společně s dětmi zvládnout nástup do školy"

Fotografie ze zápisu můžete vidět ve fotogalerii.