Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Provoz 2. stupně ZŠ do konce října

Provoz 2. stupně ZŠ do konce října

Zaslal petrlukas 9. října. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020, o přijetí krizového opatření, určuji provoz 2. stupně ZŠ naší školy následovně:

V týdnu od 12. 10. do 16. 10 2020 se budou ve škole prezenčně vzdělávat třídy 6. A, 6. B a 9. třída. Třídy 7.  A, 7. B a 8. třída se budou vzdělávat doma distančním způsobem s využitím prostředí Google učebna (přístup je z webových stránek školy).

V týdnu od 19. 10. do  23. 10. 2020 se budou ve škole prezenčně vzdělávat třídy 7. A, 7. B a 8. třída. Třídy 6. A, 6. B a 9. třída se budou vzdělávat doma distančním způsobem výuky s využitím prostředí Google učebna (přístup je z webových stránek školy).

Dle školského zákona je distanční vzdělávání pro žáky povinné a zákonní zástupci žáků mají povinnost zajistit řádné vzdělávání svých dětí.

Obědy pro jednotlivé třídy, které se budou vzdělávat doma distančním způsobem, budou na dané období zrušeny centrálně, nemusí je tedy rodiče jednotlivě odhlašovat.

Provoz tříd 1. stupně ZŠ, školní družiny a mateřské školy se nemění, pokračuje dle stávajících pravidel.

Na základě vyhlášení MŠMT se pro žáky základní školy prodlužují podzimní prázdniny o 26.10. a 27.10.2020, kdy MŠMT vyhlásilo volné dny. Během těchto dnů nebude probíhat distanční výuka. Všichni žáci nastoupí do školy v pondělí 2. listopadu 2020.