Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Sběry starého papíru ve školním roce 2018 - 19

Sběry starého papíru ve školním roce 2018 - 19

Zaslal petrlukas 4. září. 2018

V termínu od pondělí 10. 9. 2018 do pondělí 17. 9. 2018 včetně bude probíhat vždy od 7.15 do 7.55 hodin v místě hospodářského vchodu do budovy školy první sběr starého papíru v novém školním roce. Budeme  vybírat netříděný papír, tedy noviny, časopisy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých desek a  lepenku. Výsledky sběru se budou započítávat do celoroční soutěže mezi třídami. Pořadí tříd se bude opět stanovovat nejen podle průměru sebraných kg papíru na žáka, ale také podle procenta žáků, kteří se do sběru zapojí. Výtěžek ze sběru bude příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny. 

Další plánované termíny sběrů v letošním školním roce (poznačte si):

5. 11. - 12. 11. 2018  

11.3. - 18. 3. 2019

13. 5. - 20. 5. 2019