Internetem bezpečně

Zaslal petrlukas 2. února. 2021

Epidemiologická situace zatím neumožňuje, aby se žáci 3. - 9. třídy vrátili do školy k prezenční výuce. Jsou odkázáni na distanční formu vzdělávání, kde se často používá  internet. Pracovníci našeho školního poradenského pracoviště připravili pro naše žáky a jejich rodičem materiál, jak bezpečně používat internet.

Materiál pro žáky i rodiče: Internetem bezpečně.pdf (autoři: Roman Kohout, Sandra Kubíčková, vydavatelství you connected, z. s.)

Materiál pro rodiče: Desatero pro rodiče.pdf (autoři: Roman Kohout, Miroslava Klozová, www.internetembezpecne.cz)